Prije početka rada student / maturant treba osobno doći u službu za zapošljavanje radi dobivanja članske iskaznice Studentskog centra i Ugovora o djelu redovitog studenta.


Uvjeti poslovanja


U skladu s Pravilnikom o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata (Narodne novine, br. 16/1996.) Studentski centar Dubrovnik nudi mogućnost privremenog i povremenog zapošljavanja tijekom cijele godine temeljem Ugovora o djelu redovitog studenta.


Članovi Student servisa tijekom godine mogu podizati neograničeni broj ugovora.


Zarade studenata isplaćuju se direktno na žiro račune studenata kod OTP banke. Studentski centar „ne zadržava“ zarade studenata, zarade se isplaćuju isti ili sljedeći dan nakon što su proknjižene na našem izvodu, odnosno kad se registrira uplata poslodavca.


Studentski centar garantira isplatu zarada za sve one članove kojima je pronašao posao, a članovima koji sami pronađu posao, isplata će se izvršiti tek kada naručitelj plati fakturu Studentskom centru.


Članovi Student servisa osigurani su tijekom obavljanja poslova posredstvom Studentskog centra Dubrovnik kod osiguravajućeg društva Jadransko osiguranje d.d. za slučaj nezgode na radu.