UčlanjenjeČLANOVI STUDENT SERVISA

Temeljem čl. 2. Zakona o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine br. 96/18) članovi Student servisa (izvođači) mogu biti:

 • Redoviti i/ili izvanredni studenti:
  - koji studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i građani su RH,
  - koji su građani EU s prebivalištem u RH i studiraju na visokom učilištu izvan RH ili studenti na razmjeni za vrijeme studiranja u RH, a koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva.
  U smislu ovog Zakona i propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka, izjednačeni su u pravima i obvezama redoviti studenti i izvanredni studenti.

 • Druge osobe:
  - u postupku upisa na studij ili koje su završile studij na visokom učilištu u RH, a nemaju zasnovan radni odnos ili
  - građanin EU s prebivalištem u RH, koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, a nema zasnovan radni odnos.

  Prava na temelju Zakona druge osobe mogu ostvariti najdulje 3 mjeseca od završetka šk. godine u kojoj su završile srednješkolsko obrazovanje, odnosno najdulje do kraja ak. godine u kojoj su završile studij ili do isteka razdoblja od 3 mjeseca od završetka studija.
Dodatni uvjeti za obavljanje studentskog posla su propisani člankom 10. Zakona.

Studenti - strani državljani se prije početka rada moraju prijaviti u Policijsku postaju (MUP) i dobiti potvrdu o privremenom matičnom broju i OIB-u, provjeriti imaju li obvezno zdravstveno osiguranje (i regulirati svoj status, ako nemaju) te nakon toga doći u Studentski centar gdje će im se izdati članska iskaznica i Ugovor o obavljanju studentskog posla.

Studenti s dvojnim državljanstvom prilikom učlanjenja u Student servis trebaju predočiti i službeni dokument s hrvatskim OIB-om, imati prijavljeno boravište/prebivalište i obvezno zdravstveno osiguranje.

Imate li obvezno zdravstveno osiguranje možete provjeriti na www.hzzo.hr U slučaju da ga nemate, svoj status osiguranja morate riješiti u područnoj ispostavi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) prema mjestu prebivališta.

Zaštita podataka: Predočenjem potrebne dokumentacije i davanjem svojih osobnih podataka neophodnih za upis u Student servis, osobe su suglasne da Studentski centar njihove podatke može koristiti i za potrebe nadležnih institucija, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka RH.


Porezni propisi: O gubitku statusa uzdržavanog člana u slučaju ukupnog godišnjeg primitka većeg od 15.000,00 kn i oporezivanju ukupnih primitaka u 2020. većih od 63.000,00 kn pročitajte OVDJE.

Član SC Dubrovnik može tijekom godine uzimati neograničeni broj ugovora za rad uz uvjet da prethodno izdane ugovore redovito vraća na obračun odmah po isteku razdoblja rada za koje je izdan.

Za svaki kalendarski mjesec uzima se zaseban ugovor i mora se vratiti na obračun odmah po završetku posla.

UGOVOR SE IZDAJE na zahtjev člana i to PRIJE POČETKA OBAVLJANJA POSLA (čl. 11. St.2 Zakona).

Pri izdavanju Ugovora o obavljanju studentskog posla potrebni su sljedeći podaci: naziv i/ili OIB poslodavca, opis posla (koji će se obavljati), dogovorena cijena sata, mjesto rada i datumi početka i završetka posla.

Za produženje studentske iskaznice i rad nakon 1.10. potrebno je donijeti:

 • postojeću iskaznicu,
 • uvjerenje obrazovne ustanove o statusu studenta u tekućoj akademskoj godini ili Elektronički zapis o statusu studenta (s e-Građani) ili preslike prve 2 stranice indeksa (fotografije i osobnih podataka) i zadnje stranice na kojoj je ovjeren upis tekuće akademske godine, te
 • osobno potpisanu Izjavu studentaDOKUMENTI ZA UČLANJENJE u Student servis (potreban osobni dolazak)
 • Student hrvatski državljanin (koji studira na visokim učilištima u RH) dostavlja: valjanu X-icu ili (iznimno) Uvjerenje fakulteta o statusu studenta za tekuću ak. godinu ili preslike prve dvije str. indexa (fotografije i osobnih podataka) i zadnje stranice na kojoj je ovjeren upis tekuće akademske godine,
 • Student hrvatski državljanin (koji studira na visokoškolskim institucijama izvan RH) dostavlja: potvrdu visokog učilišta na kojem studira (ovjerenu i prevedenu na hrvatski jezik), presliku domovnice, potvrdu o prebivalištu u RH
 • Student državljanin EU (koji studira na visokoškolskim institucijama u RH, studentska razmjena, ERASMUS, ERASMUS+ i dr.) mora zadovoljiti uvjete potrebne za učlanjenje kao i student državljan RH, koji studira u RH. Članstvo im se dodjeljuje sukladno statusu studenta u RH te odobrenom privremenom boravku.
 • Druga osoba, koja je u postupku upisa na studij (maturant) se može privremeno učlaniti na rok od najviše 3 mjeseca (počevši od datuma završetka školovanja) ako dostavi ispis svoje prijave (www.postani-student.hr) za odabrani studijski program („Moj odabir“ – prijavu kopirati u Word i isprintati) i potvrdu škole o upisu u 4. razred ili presliku završne svjedodžbe srednje škole. Kada upišu studij članstvo se regulira kao ostalim studentima.
  Napominjemo da vam je škola dužna izdati potvrdu da ste upisani u 4. razred ove akademske godine, a ukoliko vam odbiju izdati potvrdu molimo da nas obavijestite.
 • Druga osoba (student), koja je završila studij na visokom učilištu u RH, a nema zasnovan radni odnos ili građanin EU s prebivalištem u RH koji je završio studij na visokom učilištu izvan RH, svoj status regulira temeljem kopije diplome ili uvjerenja o završetku akademskog obrazovanja, ali najdulje do kraja akademske godine u kojoj je završila studij ili do isteka razdoblja od tri mjeseca od završetka studija.
 • UZ NAVEDENO SVI JOŠ PRILAŽU:
 • osobnu iskaznicu (na uvid)
 • dokument s OIB (na uvid)
 • 1 fotografiju manjeg formata
 • ugovor ili potvrdu banke (na uvid) s IBAN-om OSOBNOG žiro računa otvorenim kod poslovne banke s kojom Studentski centar Dubrovnik ima ugovor o poslovnoj suradnji.

 • Napomena: Kod učlanjenja maloljetne osobe roditelj mora potpisati suglasnost (osobno u student servisu ili ovjerenom Izjavom kod javnog bilježnika da su suglasni da njihovo maloljetno dijete radi posredstvom Student servisa).

  Popis banaka s kojima Studentski centar Dubrovnik trenutno posluje:


  Pozivamo sve poslovne banke na suradnju, a Sporazum je nužan preduvjet jer je njegov sastavni dio i uputa za formatiranje datoteka za plaćanje.

  Napomena: Studentski centar ne može utjecati na poslovne odluke banaka. Studenti na gornjim linkovima mogu pročitati uvjete banaka za otvaranje i održavanje žiro računa. Donošenjem kartice jedne od navedenih banaka smatrat će se da je student (ili druga osoba iz čl. 2. Zakona) upoznat s uvjetima banke i da ih prihvaća. Za sve eventualne nejasnoće, upite i reklamacije studenti se trebaju obratiti u poslovnicu banke u kojoj su otvorili račun.