Android aplikacija

iPhone aplikacija
Natječaj za smještajStudentski centar Dubrovnik raspisuje novi Natječaj za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje redovitih studenata u studentskom domu Studentskog centra Dubrovnik u akademskoj godini 2023./2024.

Cijeli tekst natječaja i natječajnu dokumentaciju za akademsku godinu 2023./2024. preuzmite ovdje: DOKUMENTACIJA

Molimo vas da pažljivo pročitate i proučite svu preuzetu dokumentaciju (pravilnike, obrasce, pojašnjenja). Nakon toga obvezno kliknite na link za popunjavanje „Obrasca A“ i popunite web formu:

Prijava za studente koji imaju AAI@EduHr elektronički identitet

Prijava za studente koji nemaju AAI@EduHr elektronički identitet

Nakon što popunite obrazac A obavezno ga ispišite, potpišite i dostavite zajedno s ostalom dokumentacijom na adresu:

STUDENTSKI CENTAR DUBROVNIK
(NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ)
Marka Marojice 2b
20000 DUBROVNIK


Natječaj je otvoren do 24. listopada 2023. godine.

Sve dodatne informacije studenti mogu dobiti na e-mail adresi: smjestaj.dom@scdu.hr

Mjesečna cijena smještaja studenata koji ostvare pravo na subvencionirano stanovanje temeljem natječaja iznosi 112,81 EUR/ 849,97 HRK po ležaju u dvokrevetnoj sobi.

Studenti koji se prijavljuju za subvencionirani smještaj obavezno dostavljaju:
 • Potpisanu prijavu („Obrazac A“)¸koji se popunjava i šalje putem interneta, a zatim ispisuje, potpisuje i dostavlja poštom s ostalom dokumentacijom.
 • Potpisanu Izjavu o članovima obitelji s obvezno upisanim brojevima OIB-a svih članova obitelji. Izjava se popunjava na internetu u nastavku „Obrasca A“, ispisuje, potpisuje i dostavlja s ostalom dokumentacijom. Studenti čiji članovi obitelji nemaju OIB dužni su prema čl. 14. st. 13. Pravilnika poslati izjavu s popisom članova obitelji koji nemaju OIB.
 • Ovjereni „Obrazac B“ (B1 – B4). Ovaj obrazac se obvezno ovjerava u referadi.

  NAPOMENA: Studenti ne dostavljaju sve Obrasce „B“ (od B-1 do B-4) nego samo onaj koji se na njega odnosi.
  Obrazac B-1 dostavljaju studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija ili su drugi put upisali prvu godinu studija bez završetka tog studija (već su ranije bili negdje upisani) uz napomenu da u tom slučaju dostavljaju i prijepis ocjena i ECTS bodove s prethodnog nezavršenog studija.

  Obrazac B-2 dostavljaju studenti koji su upisali drugu ili treću godinu preddiplomskoga sveučilišnog studija ili zaostajanje i drugu, treću, četvrtu ili petu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija ili zaostajanje

  Obrazac B-3 dostavljaju studenti koji su upisali prvu godinu diplomskoga sveučilišnog studija

  Obrazac B-4 dostavljaju studenti koji su upisali drugu godinu diplomskoga sveučilišnog studija ili zaostajanje

  Napomena: Studenti mogu poslati ispunjeni obrazac B (koji se ovjerava u referadama) e-mailom referadama svog visokog učilišta, odnosno odjela, sa zamolbom da ovjereni i potpisani obrazac pošalju e-mailom natrag studentu, ali obavezno i Studentskom centru Dubrovnik na adresu dom@scdu.hr

 • Potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i uvjeta smještaja u dom
 • Uvjerenje o prebivalištu (izdaje MUP u mjestu prebivališta ili iz sustava e-građani) ne starije od šest mjeseci
 • Studenti (brucoši preddiplomci) koji su u 2023./2024. godini prvi put upisali prvu godinu preddiplomskog studija, ili integriranoga preddiplomskoga i diplomskoga studija trebaju dostaviti preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole (ne treba slati presliku završne svjedodžbe)

Za popis ostale dokumentacije koju je potrebno dostaviti za ostvarenje dodatnih bodova na natječaj molimo da proučite tekst natječaja i dodatna pojašnjenja.FOTOGALERIJA