Android aplikacija

iPhone aplikacija
Natječaj za smještajStudentski centar Dubrovnik raspisuje Natječaj za dodjelu prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje u studentskom domu Studentskog centra Dubrovnik u akademskoj godini 2023./2024. Cijeli tekst natječaja i natječajnu dokumentaciju za akademsku godinu 2023./2024. preuzmite ovdje: DOKUMENTACIJA

Molimo vas da pažljivo pročitate i proučite svu preuzetu dokumentaciju (pravilnike, obrasce, pojašnjenja). Nakon toga obvezno kliknite na link za popunjavanje „Obrasca A“ i popunite web formu:

Prijava za studente koji imaju AAI@EduHr elektronički identitet

Prijava za studente koji nemaju AAI@EduHr elektronički identitet

Nakon što popunite obrazac obavezno ga ispišite, potpišite i pošaljite (sukladno uputama u dokumentaciji) zajedno s ostalom dokumentacijom na adresu:

STUDENTSKI CENTAR DUBROVNIK
(NATJEČAJ ZA SMJEŠTAJ)
Marka Marojice 2b
20000 DUBROVNIK


Natječaj je otvoren do 25. srpnja 2023. godine.

Sve dodatne informacije studenti mogu dobiti na e-mail adresi: dom@scdu.hr

Mjesečna cijena smještaja studenata koji ostvare pravo na subvencionirano stanovanje temeljem natječaja iznosi 112,81 EUR (850.00 HRK) po ležaju u dvokrevetnoj sobi.

Napominjemo da se Natječaj mogu javiti i studenti koji u jesenskom roku planiraju upisati prvu godinu preddiplomskog studija u Dubrovniku. Takvi studenti koji još nisu upisali studij (upisuju ga na jesen), „obrazac B“ dostavljaju neovjeren uz ostalu dokumentaciju. Uvjet je da nakon upisa dostave potvrdu o upisu, kako bi mogli koristiti pravo ostvareno u natječaju.

Studenti koji se prijavljuju za subvencionirani smještaj obavezno dostavljaju:
1. Potpisanu prijavu ("Obrazac A")¸koji se popunjava i šalje putem interneta, a zatim ispisuje, potpisuje i dostavlja poštom s ostalom dokumentacijom.

2. Potpisanu Izjavu o članovima kućanstva s obvezno upisanim brojevima OIB-a svih članova kućanstva. Izjava se popunjava na internetu u nastavku „Obrasca A“, ispisuje, potpisuje i dostavlja s ostalom dokumentacijom. Studenti čiji članovi kućanstva nemaju OIB dužni su prema čl. 16. st. 3. Pravilnika poslati izjavu s popisom članova kućanstva koji nemaju OIB.

3. Ovjereni „Obrazac B“ (B1 – B4). Ovaj obrazac se obvezno ovjerava u referadi učilišta (studenti koji tek namjeravaju u jesenskom roku upisati prvi put prvu godinu prijediplomskog studija (brucoši) ga dostavljaju ispunjenog ali ga ne ovjeravaju u referadi).


NAPOMENA: Studenti ne dostavljaju sve Obrasce "B" (od B-1 do B-4) nego samo onaj koji se na njega odnosi.

  • Obrazac B-1 dostavljaju studenti koji prvi put upisuju prvu godinu prijediplomskog studija ili drugi put upisuju prvu godinu prijediplomskog studija bez završetka tog studija (već su ranije bili negdje upisani) uz napomenu da u tom slučaju dostavljaju i prijepis ocjena i ECTS bodove s prethodnog nezavršenog studija.

  • Obrazac B-2 dostavljaju studenti koji upisuju drugu ili treću godinu prijediplomskoga sveučilišnog studija ili zaostajanje i drugu, treću, četvrtu ili petu godinu integriranog prijediplomskog i diplomskog studija ili zaostajanje

  • Obrazac B-3 dostavljaju studenti koji upisuju prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija


  • Obrazac B-4 dostavljaju studenti koji upisuju drugu godinu diplomskog sveučilišnog studija ili zaostajanje


Napomena: zbog činjenice da veliki broj zainteresiranih studenata nije u Dubrovniku u vrijeme natječaja, studenti mogu poslati ispunjeni obrazac B (koji se ovjerava u referadama) e-mailom referadama svog visokog učilišta, odnosno odjela, sa zamolbom da ovjereni i potpisani obrazac pošalju e-mailom natrag studentu, ali obavezno i Studentskom centru Dubrovnik na adresu dom@scdu.hr

4. Potpisanu Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja i uvjeta smještaja u dom

5. Uvjerenje o prebivalištu (izdaje MUP u mjestu prebivališta ili iz sustava e-građani) ne starije od šest mjeseci

6. Studenti (brucoši) koji u 2023./2024. godini prvi put upisuju prvu godinu prijediplomskog studija, ili integriranoga prijediplomskoga i diplomskoga studija trebaju dostaviti preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole (ne treba slati presliku završne svjedodžbe).

Za popis ostale dokumentacije koju je potrebno dostaviti za ostvarenje dodatnih bodova na natječaj molimo da proučite tekst natječaja i dodatna pojašnjenja.FOTOGALERIJA