Android aplikacija

iPhone aplikacija
Subvencija prehrane Grad Dubrovnik


S ciljem poboljšavanja studentskog standarda u gradu Dubrovniku, a u suradnji s Studentskim centrom Dubrovnik, Grad Dubrovnik od akademske 2007./2008. godine subvencionira troškove studentske prehrane u iznosu od 2,00 kune po obroku. Grad Dubrovnik, na prijedlog Studentskog centra Dubrovnik, donosi Kriterije za subvencioniranje troškova studentske prehrane. Kriteriji za subvencioniranje troškova studentske prehrane sadrže uvjete socijalnog statusa i uspješnosti studiranja, a kao podloga za izradu istih poslužio je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (MZOS RH).

Nakon donošenja Odluke Grada Dubrovnika o subvencioniranju studentske prehrane, Studentski centar Dubrovnik javnim natječajem utvrđuje pojedinačno pravo na subvenciju. Ukupni broj dodijeljenih subvencija utvrđuje se nakon provedbe javnog natječaja, a ovisi o broju prijavljenih domicilnih i nedomicilnih studenata. Subvencije se jednokratno mjesečno uplaćuju na tekući račun korisnika putem Studentskog centra Dubrovnik.