Cjenik poslovaNavedene cijene sata rada predstavljaju najnižu cijenu koja se može ugovoriti posredstvom SC Dubrovnik za određeni posao. Raspon do najveće cijene je informativan, a poslodavac može ponuditi izvođaču i drugačije cijene od navedenih, ali ne niže od minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova po satu, koja je za 2021. g. 26,56 kuna. (Odluka MZO)


ADMINISTRATIVNI I POMOĆNI UREDSKI POSLOVI
Administrativni i tajnički poslovi 26,56-50,00 kn/h
Ispomoć u računovodstvu / knjigovodstvu 26,56-50,00 kn/h
Unos podataka na računalu 26,56-50,00 kn/h
Programer 35,00-100,00 kn/h
Dostavljač 26,56-40,00 kn/h


RAD U UGOSTITELJSTVU, TURIZMU I TRGOVINI
Portir - bagažist 26,56-30,00 kn/h
Redar na plaži / bazenu 26,56-30,00 kn/h
Animator 26,56-50,00 kn/h
Sobarica 26,56-40,00 kn/h
Čistačica - spremačica 26,56-40,00 kn/h
Posluživanje - konobar 26,56-50,00 kn/h
Pomoćni radnik u kuhinji 26,56-40,00 kn/h
Točioc pića, kafe kuharica 26,56-40,00 kn/h
Pranje crnog suđa 26,56-40,00 kn/h
Rad u praonici rublja 26,56-40,00 kn/h
Pomoćni recepcioner 26,56-30,00 kn/h
Rad u skladištu - slaganje robe 26,56-40,00 kn/h
Rad u pekari 26,56-40,00 kn/h
Ispomoć u hotelskom domaćinstvu 26,56-40,00 kn/h
Vrtlar 26,56-40,00 kn/h
Rad u turist, agenciji - mjenjačnici 26,56-50,00 kn/h
Agencijski poslovi 26,56-50,00 kn/h
Predstavnik agencije 30.00-50,00 kn/h
Informator u turističkom uredu 30.00-50,00 kn/h
Turistički vodić - pratitelj 26,56-100,00 kn/h
Catering 26,56-50,00 kn/h
Prodaja karata /ulaznica/ 26,56-40,00 kn/h
Prodavač 26,56-30,00 kn/h
Pomoćni prodavač 26,56-30,00 kn/h
Prodavač na štandu 26,56-30,00 kn/h
Prodavač u duty-free prodavaonicama 26,56-40,00 kn/h
Unapređivač prodaje 26,56-40,00 kn/h
Tajni kupac 26,56-40,00 kn/h


ČUVARSKI POSLOVI
Čuvar eksponata na izložbama 26,56-30,00 kn/h
Čuvar objekta 26,56-30,00 kn/h
Čuvar na parkingu 26,56-30,00 kn/h


FIZIČKI POSLOVI
Iskop zemlje sa zatrpavanjem 26,56-50,00 kn/h
Nošenje namještaja - stakla 26,56-50,00 kn/h
Nošenje namještaja - stakla iznad I. kata 26,56-50,00 kn/h
Prijenos arhive 26,56-40,00 kn/h
Utovar - istovar /brašna, pića, voća, povrća, drva, .../ 26,56-50,00 kn/h
Rad na transporu /praćenje kamiona kod snabdjevanja/ 26,56-50,00 kn/h
Rad u građevinarstvu 26,56-50,00 kn/h
Ukrcaj - iskrcaj otpada 26,56-50,00 kn/h
Čišćenje plaže 26,56-40,00 kn/h
Pranje ulica 26,56-40,00 kn/h
Čišćenje i pranje jahti/brodova 26,56-50,00 kn/h
Transport i montaža tehničke opreme 26,56-50,00 kn/h


OSTALI POSLOVI
Očitavanje električnih brojila 26,56-30,00 kn /h
Očitavanje vodomjera 26,56-30,00 kn /h
Snimanje na terenu /figurant/ 26,56-50,00 kn /h
Snimanje objekta, rad na nacrtima i projektima 26,56-50,00 kn /h
Crtanje nacrta 26,56-50,00 kn /h
Anketiranje 26,56-40,00 kn /h
Rad na benzinskoj crpki 26,56-30,00 kn /h
Distribucija propagandnog materijala na terenu 26,56-40,00 kn /h
Prometnik u Prometnoj jedinici mladeži 26,56-40,00 kn /h
Rad na ljetnom festivalu 26,56-40,00 kn /h
Spasioc na moru 26,56-45,00 kn /h
Vozač 26,56-40,00 kn /h
Hostesa 26,56-50,00 kn /h
Rad u praoni automobila 26,56-40,00 kn /h
Gradska straža 26,56-45,00 kn /h
Farmaceutski tehničar 26,56-40,00 kn /h
Vatrogasno dežurstvo - protupožarna zaštita 26,56-40,00 kn /h
Skiper 30,00-100,00 kn /h
Mornar 26,56-50,00 kn /h
Pomoćni radnik u zračnoj luci 26,56-33,00 kn /h
Referent putničkog prometa u zračnoj luci 26,56-33,00 kn /h
Rukovatelj teretom u zračnoj luci 26,56-33,00 kn /h


PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA
Čuvanje djece, čuvanje i njega bolesnika 26,56-40,00 kn/h
Čišćenje i pospremanje stanova, glačanje rublja i sl. poslovi 30,00-50,00 kn/h

U primjeni od 01. siječnja 2021. g.

Odobrio:

Marko Potrebica mr.sc. ravnatelj SC Dubrovnik