Cjenik poslova

Zadnja izmjena: 20.12.2021.

Navedene cijene sata rada predstavljaju najnižu cijenu koja se može ugovoriti posredstvom SC Dubrovnik za određeni posao. Raspon do najveće cijene je informativan, a poslodavac može ponuditi izvođaču i drugačije cijene od navedenih, ali ne niže od minimalne naknade za obavljanje studentskih poslova po satu, koja je za 2021. g. iznosila 26,56, a za 2022. je 29,30 kuna neto (Odluka MZO)


ADMINISTRATIVNI I POMOĆNI UREDSKI POSLOVI
Administrativni i tajnički poslovi 29,30 - 50,00 kn/h
Ispomoć u računovodstvu / knjigovodstvu 29,30 - 50,00 kn/h
Unos podataka na računalu 29,30 - 50,00 kn/h
Programer 35,00-100,00 kn/h
Dostavljač 29,30 - 40,00 kn/h


RAD U UGOSTITELJSTVU, TURIZMU I TRGOVINI
Portir - bagažist 29,30 - 30,00 kn/h
Redar na plaži / bazenu 29,30 - 30,00 kn/h
Animator 29,30 - 50,00 kn/h
Sobarica 29,30 - 40,00 kn/h
Čistačica - spremačica 29,30 - 40,00 kn/h
Posluživanje - konobar 29,30 - 50,00 kn/h
Pomoćni radnik u kuhinji 29,30 - 40,00 kn/h
Točioc pića, kafe kuharica 29,30 - 40,00 kn/h
Pranje crnog suđa 29,30 - 40,00 kn/h
Rad u praonici rublja 29,30 - 40,00 kn/h
Pomoćni recepcioner 29,30 - 30,00 kn/h
Rad u skladištu - slaganje robe 29,30 - 40,00 kn/h
Rad u pekari 29,30 - 40,00 kn/h
Ispomoć u hotelskom domaćinstvu 29,30 - 40,00 kn/h
Vrtlar 29,30 - 40,00 kn/h
Rad u turist, agenciji - mjenjačnici 29,30 - 50,00 kn/h
Agencijski poslovi 29,30 - 50,00 kn/h
Predstavnik agencije 30.00-50,00 kn/h
Informator u turističkom uredu 30.00-50,00 kn/h
Turistički vodić - pratitelj 29,30 - 100,00 kn/h
Catering 29,30 - 50,00 kn/h
Prodaja karata /ulaznica/ 29,30 - 40,00 kn/h
Prodavač 29,30 - 30,00 kn/h
Pomoćni prodavač 29,30 - 40,00 kn/h
Prodavač na štandu 29,30 - 40,00 kn/h
Prodavač u duty-free prodavaonicama 29,30 - 40,00 kn/h
Unapređivač prodaje 29,30 - 40,00 kn/h
Tajni kupac 29,30 - 40,00 kn/h


ČUVARSKI POSLOVI
Čuvar eksponata na izložbama 29,30 - 30,00 kn/h
Čuvar objekta 29,30 - 30,00 kn/h
Čuvar na parkingu 29,30 - 30,00 kn/h


FIZIČKI POSLOVI
Iskop zemlje sa zatrpavanjem 29,30 - 50,00 kn/h
Nošenje namještaja - stakla 29,30 - 50,00 kn/h
Nošenje namještaja - stakla iznad I. kata 29,30 - 50,00 kn/h
Prijenos arhive 29,30 - 40,00 kn/h
Utovar - istovar /brašna, pića, voća, povrća, drva, .../ 29,30 - 50,00 kn/h
Rad na transporu /praćenje kamiona kod snabdjevanja/ 29,30 - 50,00 kn/h
Rad u građevinarstvu 29,30 - 50,00 kn/h
Ukrcaj - iskrcaj otpada 29,30 - 50,00 kn/h
Čišćenje plaže 29,30 - 40,00 kn/h
Pranje ulica 29,30 - 40,00 kn/h
Čišćenje i pranje jahti/brodova 29,30 - 50,00 kn/h
Transport i montaža tehničke opreme 29,30 - 50,00 kn/h


OSTALI POSLOVI
Očitavanje električnih brojila 29,30 - 30,00 kn /h
Očitavanje vodomjera 29,30 - 30,00 kn /h
Snimanje na terenu /figurant/ 29,30 - 50,00 kn /h
Snimanje objekta, rad na nacrtima i projektima 29,30 - 50,00 kn /h
Crtanje nacrta 29,30 - 50,00 kn /h
Anketiranje 29,30 - 40,00 kn /h
Rad na benzinskoj crpki 29,30 - 30,00 kn /h
Distribucija propagandnog materijala na terenu 29,30 - 40,00 kn /h
Prometnik u Prometnoj jedinici mladeži 29,30 - 40,00 kn /h
Rad na ljetnom festivalu 29,30 - 40,00 kn /h
Spasioc na moru 29,30 - 45,00 kn /h
Vozač 29,30 - 40,00 kn /h
Hostesa 29,30 - 50,00 kn /h
Rad u praoni automobila 29,30 - 40,00 kn /h
Gradska straža 29,30 - 45,00 kn /h
Farmaceutski tehničar 29,30 - 40,00 kn /h
Vatrogasno dežurstvo - protupožarna zaštita 29,30 - 40,00 kn /h
Skiper 30,00-100,00 kn /h
Mornar 29,30 - 50,00 kn /h
Pomoćni radnik u zračnoj luci 29,30 - 33,00 kn /h
Referent putničkog prometa u zračnoj luci 29,30 - 33,00 kn /h
Rukovatelj teretom u zračnoj luci 29,30 - 33,00 kn /h


PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA
Čuvanje djece, čuvanje i njega bolesnika 29,30 - 40,00 kn/h
Čišćenje i pospremanje stanova, glačanje rublja i sl. poslovi 30,00-50,00 kn/h

U primjeni od 01. siječnja 2022. g.

Odobrio:

Marko Potrebica mr.sc. ravnatelj SC Dubrovnik