Na temelju poglavlja 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br.: 120/16.) Studentski centar Dubrovnik, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju s gospodarskim subjektima:

  • PLAN & DU d.o.o. Dubrovnik (OIB: 64345068024)
  • NOUVA LIČILAC GORICA d.o.o. Dubrovnik (OIB: 30431178883)
  • COREDUS d.o.o. Dubrovnik (OIB: 70947000067)
  • "VENATOR" Obrt za servis brodskih motora i opreme, vl. Nikola Potrebica (OIB: 53013382232)
  • BAJO 94 d.o.o. Dubrovnik (OIB: 02558654572)