Konačni rezultati izvanrednog natječaja za
subvencionirani smještaj redovitih studenata u Studentskom domu DubrovnikU nastavku donosimo konačne rang liste izvanrednog natječaja za subvencionirani smještaj u Studentskom domu Dubrovnik

UKUPNA RANG LISTA PO ABECEDI
UKUPNA RANG LISTA PO BODOVIMA

Svi studenti koji su na temelju ovog natječaja ostvarili pravo na subvencionirani smještaj, a već su smješteni u domu kao nesubvencionirani, moraju potpisati aneks ugovora kako bi ostvarili pravo na nižu cijenu.