Privremeni rezultati natječaja za
subvencionirani smještaj redovitih studenata u
Studentskom domu DubrovnikU nastavku možete pročitati informacije vezane uz privremene rezultate i vidjeti rang liste s privremenim rezultatima Natječaja za subvencionirani smještaj.

UKUPNA RANG LISTA PO ABECEDI
UKUPNA RANG LISTA PO BODOVIMA

Prigovori na rezultate natječaja upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Dubrovnik u roku od osam dana od dana objave rezultata, isključivo poštom, preporučeno, na adresu:

STUDENTSKI CENTAR DUBROVNIK
Marka Marojice 2B
20 000 DUBROVNIK
(Povjerenstvu za rješavanje prigovora)


Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije osim u slučaju problema s poštom te gubitka dokumenata uz predočenje dokaza o slanju. Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj. Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od tri dana po isteku roka za prigovore s konačnom rang-listom na www.scdu.hr.

Tek po isteku roka za podnošenje prigovora i objave konačnih rezultata svi koji ostvare prava dobit će daljnje upute vezane za useljenje i sve druge informacije ovisno o ostvarenom pravu.