Privremeni rezultati natječaja za
subvencionirani smještaj redovitih studenata u
Studentskom domu DubrovnikU nastavku možete pročitati informacije vezane uz privremene rezultate i vidjeti rang liste s privremenim rezultatima Natječaja za subvencionirani smještaj.

UKUPNA RANG LISTA PO ABECEDI
UKUPNA RANG LISTA PO BODOVIMA

TABLICA VISOKIH UČILIŠTA SA PROSJECIMA OCJENA

Prigovori na rezultate natječaja upućuju se Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra Dubrovnik u roku od osam dana od dana objave rezultata, isključivo poštom, preporučeno, na adresu:

STUDENTSKI CENTAR DUBROVNIK
Marka Marojice 2B
20 000 DUBROVNIK
(Povjerenstvu za rješavanje prigovora)


Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije osim u slučaju problema s poštom te gubitka dokumenata uz predočenje dokaza o slanju. Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj. Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od tri dana po isteku roka za prigovore s konačnom rang-listom na www.scdu.hr.

Tek po isteku roka za podnošenje prigovora i objave konačnih rezultata svi koji ostvare prava dobit će daljnje upute vezane za useljenje i sve druge informacije ovisno o ostvarenom pravu.