Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Studentski centar Dubrovnik, kao javni naručitelj, registar ugovora i sve njegove kasnije promjene objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)