Pristup informacijama
INFORMIRANJE
PRISTUP INFORMACIJAMA
Službenik za informiranje:
Marko Asić, univ. bacc.


Pravo na pristup informacijama ostvaruje se pondošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Studentski centar Dubrovnik može se podnijeti pisanim putem na adresu:

Sveučilište u Dubrovniku STUDENTSKI CENTAR DUBROVNIK
Službenik za informiranje
Marka Marojice 2b
20000 Dubrovnik
Republika Hrvatska


Tel. 020/437-680
Ili elektroničkom poštom na adrese:
scdu@unidu.hr

Napomena: putem navedene adrese isključivo se zaprimaju zahtjevi s pozivom na Zakon o pravu na pristup informacijama (NN br.25/13 i 85/15)

Da bi bio valjan, Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • Naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • Podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • Ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev
  • Tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište
Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Studentski centar Dubrovnik ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova itroškova dostave informacija .


Odluka o razrješenju i imenovanju službenika za informiranje

Obrazac-1 Upisnik
Obrazac-2 Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac-3 Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac-4 Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Žalba protiv rjesenja pristup informacijama
Žalba šutnja uprave pristup informacijama
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave
Pravni okvir