Ako niste registrirani partner Studentskog centra Dubrovnik, a imate potrebu za zapošljavanjem studenata i želite oglašavati poslove na našim mrežnim stranicama, molimo preuzmite i popunite PDF obrazac Prijava novog poslodavca. Potpišite i ovjerite obrazac pečatom te nam ga vratite na e-mail studentservis@scdu.hr ili ga pošaljite poštom na adresu Studentski centar Dubrovnik, Marka Marojice 2B, 20 000 Dubrovnik.

Ukoliko već imate status partnera Studentskog centra Dubrovnik, ali ste promijenili bilo koji od podataka, također Vas molimo da popunite obrazac Prijava novog poslodavca i vratite na e-mail studentservis@scdu.hr, ili ga pošaljite poštom na adresu Studentski centar Dubrovnik, Marka Marojice 2B, 20 000 Dubrovnik.

Za sva pitanja molimo obratite se Student servisu na telefon (020) 437 680 ili na e-mail studentservis@scdu.hr .

Ovjerom i potpisom ovog obrasca poslodavac (naručitelj) ujedno potvrđuje da je upoznat s odredbama Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN 96/18, 16/20), odredbama Ugovora o obavljanju studentskog posla i Općim uvjetima poslovanja te da je suglasan da se njegovi osobni i drugi podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu posredovanja pri obavljanju studentskih poslova, a u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.