Ako niste registrirani partner Studentskog centra Dubrovnik, a imate potrebu za zapošljavanjem studenata i želite oglašavati poslove na našim mrežnim stranicama, molimo preuzmite i čitljivo ispunite PDF obrazac Prijava novog poslodavca. Potpišite i ovjerite obrazac pečatom te nam ga vratite na e-mail scdu@unidu.hr, poštom ili na fax broj (020) 437 686 .

Ukoliko već imate status partnera Studentskog cetra Dubrovnik, ali ste promijenili bilo koji od podataka ili se ne možete ulogirati, također Vas molimo da popunite i vratite nam na e-mail scdu@unidu.hr, poštom ili faxom obrazac Promjena podataka poslodavca kako bi ažurirali potrebne podatke i tako Vam omogućili logiranje u sustav.

Za sva pitanja molimo obratite se službi zapošljavanja na tel. (020) 437 681 ili na mail: zeljko.bajo@unidu.hr ili scdu@unidu.hr.

Ovjerom i potpisom ovog obrasca poslodavac (naručitelj) ujedno potvrđuje da je upoznat s odredbama Zakona o obavljanju studentskih poslova (NN 96/18), odredbama Ugovora o obavljanju studentskog posla i Općim uvjetima poslovanja te da je suglasan da se njegovi osobni i drugi podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu posredovanja pri obavljanju studentskih poslova, a u skladu s pozitivnim propisima o zaštiti osobnih podataka.


Sve tvrtke, obrti ili fizičke osobe obrazac trebaju ispuniti, ispisati, potpisati i pečatiti te poslati na e-mail scdu@unidu.hr, poštom na adresu Studentski centar Dubrovnik, 20 000 Dubrovnik, Marka Marojice 2B ili faksirati na broj (020) 437 686 te priložiti kopiju Rješenja o upisu u Sudski registar Trgovačkog suda ili u Obrtni registar ili drugog rješenja po kojem posluju.