Ukoliko do sada niste poslovali sa student servisom Studentskog centra Dubrovnik, a želite oglašavati poslove za studente, molimo prije slanja oglasao ISPUNITE OVAJ OBRAZAC , potpišite i ovjerite pečatom te nam ga pošaljite na e-mail studentservis@scdu.hr, ili ga pošaljite poštom na adresu Studentski centar Dubrovnik, Marka Marojice 2B, 20000 Dubrovnik.NAPOMENA POSLODAVCIMA: Minimalna cijena sata za 2024. je 5,25 eura neto. Sve naknade izvođačima (za obavljeni posao, za putni trošak, topli obrok, smještaj i dr.) isplaćene putem Ugovora o obavljanju studentskog posla, uvećavaju se ukupno za 18%, tj. naknade i doprinose propisane Zakonom o obavljanju studentskih poslova (Narodne novine, br. 96/18, 16/20), koji je stupio na snagu 13.02.2020. godine.