O nama

Studentski centar u Dubrovniku ustanova je s dugogodišnjom tradicijom, osnovana 1963. god., koja od tada skrbi o standardu studenata u našem Gradu. Danas djelujemo kao samostalna javna ustanova čiji je osnivač Sveučilište u Dubrovniku. U okviru svojih djelatnosti 5 djelatnika Studentskog centra skrbi o smještaju, prehrani, zapošljavanju, te kulturnim i športskim aktivnostima studenata u našem Gradu. Nalazimo se atraktivnoj lokaciji u Lapadu, unutar poslovnog i trgovačkog kompleksa DOC-a, na adresi Kralja Tomislava 7.


Kulturne i športske aktivnosti

Studentski centar već niz godina usko surađuje sa studentskim organizacijama na području Grada kao i profesorima tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Dubrovniku. Kao plod uspješne suradnje može se istaknuti i suorganizacija međunarodne veslačke regate osmeraca "Semper primus". Studentski centar također sufinancira i druge sportske aktivnosti, izdavačku djelatnost, stručna studentska putovanja i aktivnosti studentskih udruga.