Plan nabave

Studentski centar Dubrovnik, kao javni naručitelj, plan nabave i sve njegove kasnije promjene objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike ( https://eojn.nn.hr/Oglasnik/)