E-JN-41-2022 Sitni inventar

Objavljeno: 20.04.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 02.05.2022

Predmet nabave: Sitni inventar

Evidencijski broj nabave: E-JN-41-2022

Rok za dostavu ponude: 29.04.2021. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 50.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-41-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-41-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-41-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-41-2022 Odluka o odabiru  E-JN-42-2022 Med, mermelada i namazi od orašastih plodova

Objavljeno: 20.04.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 03.05.2022

Predmet nabave: Med, marmelade i namazi od orašastih plodova

Evidencijski broj nabave: E-JN-42-2022

Rok za dostavu ponude: 03.05.2021. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 25.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-42-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-42-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-42-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-42-2022 Odluka o poništenju  E-JN-92022 Tjestenina

Objavljeno: 19.04.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 02.05.2022

Predmet nabave: Tjestenina

Evidencijski broj nabave: E-JN-9-2022

Rok za dostavu ponude: 02.05.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 55.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-9-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-9-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-9-2022 Troškovnik G1 (Prilog 2.)

E-JN-9-2022 Troškovnik G2 (Prilog 3.)

E-JN-9-2022 Troškovnik G3 (Prilog 4.)

E-JN-9-2022 Troškovnik G4 (Prilog 5.)

Odluka o poništenju postupka  E-JN-10-2022 Životinjsko i biljno ulje i masti - ponovljeni

Objavljeno: 15.04.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 21.04.2022

Predmet nabave: Životinjsko i biljno ulje i masti

Evidencijski broj nabave: E-JN-10-2021

Rok za dostavu ponude: 21.04.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 68.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

E-JN-10-2022 G1 Troškovnik - biljna ulja (Prilog 2.)

E-JN-10-2022 G2 Troškovnik - maslinovo ulje (Prilog 3.)

E-JN-10-2022 G3 Troškovnik - sezamovo ulje (Prilog 4.)

E-JN-10-2022 G4 Troškovnik - margarin (Prilog 5.)

E-JN-10-2022 G1 Odluka o odabiru

E-JN-10-2022 G2 Odluka o odabiru

E-JN-10-2022 G3 Odluka o poništenju

E-JN-10-2022 G4 Odluka o poništenju  E-JN-13-2022 Jaja - ponovljeni

Objavljeno: 14.04.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 21.04.2022

Predmet nabave: Jaja - ponovljeni

Evidencijski broj nabave: E-JN-13-2022

Rok za dostavu ponude: 21.04.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 70.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

Poziv na dostavu ponude

Ponudbeni list

Troškovnik

Odluka o odabiru  E-MV-3-2021 Alkoholna i bezalkoholna pića - ponovljeni

Objavljeno: 08.04.2022

Predmet nabave: Alkoholna i bezalkoholna pića

Evidencijski broj nabave: E-MV-3-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 209.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0014492

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.  E-JN-13-2022 Jaja

Objavljeno: 31.03.2022

Datum donošenja odluke o poništenju postupka: 12.04.2022.

Predmet nabave: Jaja

Evidencijski broj nabave: E-JN-13-2022

Rok za dostavu ponude: 12.04.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 50.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-13-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-13-2022 Odluka o poništenju
  E-MV-11-2021 Mlijeko i mliječni proizvodi - ponovljeni postupak (3)

Objavljeno: 01.04.2022

Predmet nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi - ponovljeni postupak (3)

Evidencijski broj nabave: E-MV-11-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 270.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0012978

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.  E-MV-11-2021 Mlijeko i mliječni proizvodi - ponovljeni postupak (2)

Objavljeno: 09.03.2022

Datum donošenja odluke o poništenju: 29.03.2022.

Predmet nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi - ponovljeni postupak (2)

Evidencijski broj nabave: E-MV-11-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 270.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0009292

Detalje o objavi možete pronaći ovdje.