E-MV-3-2021 Alkoholna i bezalkoholna pića - ponovljeni

Objavljeno: 08.04.2022

Predmet nabave: Alkoholna i bezalkoholna pića

Evidencijski broj nabave: E-MV-3-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 209.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0014492

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.  E-JN-13-2022 Jaja

Objavljeno: 31.03.2022

Datum donošenja odluke o poništenju postupka: 12.04.2022.

Predmet nabave: Jaja

Evidencijski broj nabave: E-JN-13-2022

Rok za dostavu ponude: 12.04.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 50.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-13-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-13-2022 Odluka o poništenju
  E-MV-11-2021 Mlijeko i mliječni proizvodi - ponovljeni postupak (3)

Objavljeno: 01.04.2022

Predmet nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi - ponovljeni postupak (3)

Evidencijski broj nabave: E-MV-11-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 270.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0012978

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.  E-MV-11-2021 Mlijeko i mliječni proizvodi - ponovljeni postupak (2)

Objavljeno: 09.03.2022

Datum donošenja odluke o poništenju: 29.03.2022.

Predmet nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi - ponovljeni postupak (2)

Evidencijski broj nabave: E-MV-11-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 270.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0009292

Detalje o objavi možete pronaći ovdje.  E-MV-7-2022 Ugostiteljski tekstil

Objavljeno: 16.02.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 23.03.2022

Predmet nabave: Ugostiteljski tekstil

Evidencijski broj nabave: E-MV-7-2022

Procijenjena vrijednost nabave: 714.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0006760

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.  E-MV-11-2021 Mlijeko i mliječni proizvodi - ponovljeni postupak

Objavljeno: 11.02.2022

Datum donošenja odluka: 08.03.2022.

Predmet nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi - ponovljeni postupak

Evidencijski broj nabave: E-MV-11-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 270.300,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0006225

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.  E-JN-1-2022 Uredski materijal

Objavljeno: 04.02.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 16.02.2022

Predmet nabave: Uredski materijal

Evidencijski broj nabave: E-JN-1-2022

Rok za dostavu ponude: 15.02.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 35.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-1-2022 Poziv na dostavu ponude

E-JN-1-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-1-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-1-2022 Odluka o odabiru  E-JN-47-2021 Gospodarsko vozilo

Objavljeno: 23.12.2021

Datum donosenja odluke o odabiru: 30.12.2021

Predmet nabave: Gospodarsko vozilo

Evidencijski broj nabave: E-JN-47-2021

Rok za dostavu ponude: 30.12.2021. do 11:00

Procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-47-2021 Poziv na dostavu ponude

E-JN-47-2021 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-47-2021 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-47-2021 Odluka o odabiru   E-JN-27-2021 Jaja

Objavljeno: 14.12.2021

Datum donosenja odluke o odabiru: 23.12.2021

Predmet nabave: Jaja

Evidencijski broj nabave: E-JN-27-2021

Rok za dostavu ponude: 21.12.2021. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 34.500,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-27-2021 Poziv na dostavu ponude

E-JN-27-2021 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-27-2021 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-27-2021 Odluka o odabiru