E-MV-1-2022 Meso i mesni proizvodi - ponovljeni

Objavljeno: 06.09.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 13.09.2022

Predmet nabave: Meso i mesni proizvodi - ponovljeni

Evidencijski broj nabave: E-MV-1-2022

Rok za dostavu ponude: 13.09.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 168.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-MV-1-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-MV-1-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-MV-1-2022 Troškovnik G1 (Prilog 2.)

E-MV-1-2022 Troškovnik G2 (Prilog 3.)

E-MV-1-2022 Troškovnik G3 (Prilog 4.)

E-MV-1-2022 Troškovnik G4 (Prilog 5.)

E-MV-1-2022 G1 Odluka o poništenju

E-MV-1-2022 G2 Odluka o poništenju

E-MV-1-2022 G3 Odluka o odabiru

E-MV-1-2022 G4 Odluka o poništenju
  E-JN-15-2022 Začini i začinska ulja

Objavljeno: 02.08.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 23.08.2022

Predmet nabave: Začini i začinska ulja

Evidencijski broj nabave: E-JN-15-2022

Rok za dostavu ponude: 23.08.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 83.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-15-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-15-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-15-2022 G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-15-2022 G2 Troškovnik (Prilog 3.)

E-JN-15-2022 G3 Troškovnik (Prilog 4.)

E-JN-15-2022 G4 Troškovnik (Prilog 5.)

E-JN-15-2022 G1 Odluka o poništenju

E-JN-15-2022 G2 Odluka o poništenju

E-JN-15-2022 G3 Odluka o poništenju

E-JN-15-2022 G4 Odluka o poništenju  E-JN-16-2022 Mješavine za juhu

Objavljeno: 27.07.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 03.08.2022

Predmet nabave: Mješavine za juhu

Evidencijski broj nabave: E-JN-16-2022

Rok za dostavu ponude: 03.08.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 35.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-16-2022 Poziv na dostavu ponuda 

E-JN-16-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-16-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-16-2022 Odluka o odabiru  E-JN-10-2022 (2) Životinjsko i biljno ulje i masti - ponovljeni

Objavljeno: 23.06.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 30.06.2022

Predmet nabave: Životinjska i biljna ulja i masti

Evidencijski broj nabave: E-JN-10-2022 (2)

Rok za dostavu ponude: 30.06.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 7.500,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-10-2022 (2) Poziv na dostavu ponuda

E-JN-10-2022 (2) Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-10-2022 (2) G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-10-2022 (2) G2 Troškovnik (Prilog 3.)

E-JN-10-2022 (2) Odluka o poništenju


  E-VV-1-2022 Opskrba električnom energijom

Objavljeno: 10.06.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 17.09.2022

 

Dana 10. lipnja 2022. Studentski centar Dubrovnik je, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti Opskba električnom energijom, stavio na prethodno savjetovanje, sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, nacrt cjelokupne Dokumentacije o nabavi.

 

Cjelokupna dokumentacija dostupna je na stranici https://eojn.nn.hr  E-MV-3-2021 (2) Alkoholna i bezalkoholna pića - ponovljeni

Objavljeno: 07.06.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 15.06.2022

Predmet nabave: Alkoholna i bezalkoholna pića - ponovljeni

Evidencijski broj nabave: E-MV-3-2021 (2)

Rok za dostavu ponude: 15.06.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 85.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-MV-3-2021 (2) Poziv na dostavu ponuda 

E-MV-3-2021 (2) Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-MV-3-2021 (2) Troškovnik (Prilog 2.)

E-MV-3-2021 (2) Odluka o odabiru