E-JN-36-2022 Plin

Objavljeno: 26.09.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 04.10.2022

Predmet nabave: Plin

Evidencijski broj nabave: E-JN-36-2022

Rok za dostavu ponude: 04.10.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 120.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-36-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-36-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-36-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-36-2022 Odluka o odabiru   E-MV-1-2022 Meso i mesni proizvodi - ponovljeni (2)

Objavljeno: 21.09.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 28.09.2022

Predmet nabave: Meso i mesni proizvodi - ponovljeni (2)

Evidencijski broj nabave: E-MV-1-2022

Rok za dostavu ponude: 28.09.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 149.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-MV-1-2022 Poziv na dostavu ponuda 

E-MV-1-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-MV-1-2022 G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-MV-1-2022 G2 Troškovnik (Prilog 3.)

E-MV-1-2022 G3 Troškovnik (Prilog 4.)

E-MV-1-2022 G1 Odluka o odabiru

E-MV-1-2022 G2 Odluka o odabiru

E-MV-1-2022 G3 Odluka o poništenju  E-JN-45-2022 Ukrasna rasvjetna tijela

Objavljeno: 13.09.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 21.09.2022

Predmet nabave: Ukrasna rasvjetna tijela

Evidencijski broj nabave: E-JN-45-2022

Rok za dostavu ponude: 19.09.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 130.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-45-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-45-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-45-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-45-2022 Odluka o odabiru   E-MV-1-2022 Meso i mesni proizvodi - ponovljeni

Objavljeno: 06.09.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 13.09.2022

Predmet nabave: Meso i mesni proizvodi - ponovljeni

Evidencijski broj nabave: E-MV-1-2022

Rok za dostavu ponude: 13.09.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 168.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-MV-1-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-MV-1-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-MV-1-2022 Troškovnik G1 (Prilog 2.)

E-MV-1-2022 Troškovnik G2 (Prilog 3.)

E-MV-1-2022 Troškovnik G3 (Prilog 4.)

E-MV-1-2022 Troškovnik G4 (Prilog 5.)

E-MV-1-2022 G1 Odluka o poništenju

E-MV-1-2022 G2 Odluka o poništenju

E-MV-1-2022 G3 Odluka o odabiru

E-MV-1-2022 G4 Odluka o poništenju
  E-JN-15-2022 Začini i začinska ulja

Objavljeno: 02.08.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 23.08.2022

Predmet nabave: Začini i začinska ulja

Evidencijski broj nabave: E-JN-15-2022

Rok za dostavu ponude: 23.08.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 83.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-15-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-15-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-15-2022 G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-15-2022 G2 Troškovnik (Prilog 3.)

E-JN-15-2022 G3 Troškovnik (Prilog 4.)

E-JN-15-2022 G4 Troškovnik (Prilog 5.)

E-JN-15-2022 G1 Odluka o poništenju

E-JN-15-2022 G2 Odluka o poništenju

E-JN-15-2022 G3 Odluka o poništenju

E-JN-15-2022 G4 Odluka o poništenju  E-JN-16-2022 Mješavine za juhu

Objavljeno: 27.07.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 03.08.2022

Predmet nabave: Mješavine za juhu

Evidencijski broj nabave: E-JN-16-2022

Rok za dostavu ponude: 03.08.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 35.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-16-2022 Poziv na dostavu ponuda 

E-JN-16-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-16-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-16-2022 Odluka o odabiru  E-JN-10-2022 (2) Životinjsko i biljno ulje i masti - ponovljeni

Objavljeno: 23.06.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 30.06.2022

Predmet nabave: Životinjska i biljna ulja i masti

Evidencijski broj nabave: E-JN-10-2022 (2)

Rok za dostavu ponude: 30.06.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 7.500,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-10-2022 (2) Poziv na dostavu ponuda

E-JN-10-2022 (2) Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-10-2022 (2) G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-10-2022 (2) G2 Troškovnik (Prilog 3.)

E-JN-10-2022 (2) Odluka o poništenju