Krušni proizvodi (E-JN-14-2023)

Objavljeno: 15.09.2023

Predmet nabave: Krušni proizvodi (E-JN-14-2023)

Predmet nabave je podijeljen u 3 GRUPE.

Evidencijski broj nabave: E-JN-14-2023

Rok za dostavu ponude: 22.09.2023. do 13:00

Procijenjena vrijednost nabave: 23.500,00 Eura bez PDV-a

GRUPA

Naziv

Procijenjena vrijednost u eurima bez pdv-a

Grupa 1

Kruh i peciva

20.000,00 €

Grupa 2

Bezglutenski kruh i peciva

1.700,00 €

Grupa 3

Tijesta i proizvodi od tijesta

1.800,00 €

UKUPNO SVE GRUPE

23.500,00 €

Vrsta postupka: Jednostavna nabava sukladno čl. 11.Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

E-JN-14-2023 – Poziv na dostavu ponuda

E-JN-14-2023 – PRILOG 1 - Ponudbeni list

E-JN-14-2023 – PRILOG 2 – Izjava o nekažnjavanju

E-JN-14-2023 – PRILOG 3 – Troškovnik G1_Kruh i peciva

E-JN-14-2023 – PRILOG 3 – Troškovnik G2_Bezglutenski kruh i peciva

E-JN-14-2023 – PRILOG 3 – Troškovnik G3_Tijesta i proizvodi od tijesta  Nabava televizora (E-JN-2-2023)

Objavljeno: 16.06.2023

 

Predmet nabave: Nabava televizora (E-JN-2-2023)

Evidencijski broj nabave: E-JN-2-2023

Rok za dostavu ponude: 23.06.2023. do 13:00

Procijenjena vrijednost nabave: 26.500,00 Eura bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava sukladno čl. 11.Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

E-JN-2-2023 – Poziv na dostavu ponuda

E-JN-2-2023 – PRILOG 1 - Ponudbeni list

E-JN-2-2023 – PRILOG 2 – Izjava o nekažnjavanju

E-JN-2-2023 – PRILOG 3 - Troškovnik

E-JN-2-2023 – Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

E-JN-2-2023 – Odluka o odabiru  Usluge čuvanja (zaštite) osoba i imovine

Objavljeno: 18.04.2023

Datum donosenja odluke o odabiru: 05.02.2023

Predmet nabave: Usluge čuvanja (zaštite) osoba i imovine

Evidencijski broj nabave: E-JN-31-2023

Rok za dostavu ponude: 26.04.2023. do 13:00

Procijenjena vrijednost nabave: 25.000,00 Eura bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava sukladno čl. 11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave


E-JN-31-2023 - Poziv na dostavu ponuda

E-JN-31-2023 - Ponudbeni list (Prilog 1)

E-JN-31-2023 - Izjava o nekažnjavanju (Prilog 2)

E-JN-31-2023 - Troškovinik (Prilog 3)

E-JN-31-2023 - Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

E-JN-31-2023 - Odluka o odabiru  E-MV-1-2023 Meso i mesni proizvodi

Objavljeno: 21.12.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 13.01.2023

Predmet nabave: Meso i mesni proizvodi

Evidencijski broj nabave: E-MV-1-2023 

Rok za dostavu ponude: 10.01.2023. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 746.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S0F2-0050479

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.  E-MV-8-2022 Ribe, rakovi i plodovi mora i drugih voda

Objavljeno: 16.12.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 18.01.2023

Predmet nabave: Ribe, rakovi i plodovi mora i srodnih voda

Evidencijski broj nabave: E-MV-8-2022 

Rok za dostavu ponude: 13.01.2023. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 772.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S0F2-0049868

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.  E-MV-9-2022 Svježe voće i povrće, začinsko bilje

Objavljeno: 12.12.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 04.01.2023

Predmet nabave: Svježe voće i povrće, začinsko bilje

Evidencijski broj nabave: E-MV-9-2022 

Rok za dostavu ponude: 30.12.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 545.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S0F2-0049078

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.  E-JN-13-2023 Jaja - ponovljeni

Objavljeno: 08.12.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 15.12.2022

Predmet nabave: Jaja - ponovljeni

Evidencijski broj nabave: E-JN-13-2023

Rok za dostavu ponude: 12.12.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 165.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-13-2023 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-13-2023 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-13-2023 G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-13-2023 Odluka o odabiru  E-JN-13-2023 Jaja

Objavljeno: 29.11.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 08.12.2022

Predmet nabave: Jaja

Evidencijski broj nabave: E-JN-13-2023

Rok za dostavu ponude: 05.12.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 165.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-13-2023 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-13-2023 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-13-2023 G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-13-2023 G2 Troškovnik (Prilog 3.)

E-JN-13-2023 G1 Odluka o poništenju

E-JN-13-2023 G2 Odluka o poništenju  E-JN-4-2022 Mesne prerađevine - ponovljeni (2)

Objavljeno: 15.11.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 21.11.2022

Predmet nabave: Mesne prerađevine (2)

Evidencijski broj nabave: E-JN-4-2022

Rok za dostavu ponude: 20.11.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 22.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-4-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-4-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-4-2022 G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-4-2022 G2 Troškovnik (Prilog 3.)

E-JN-4-2022 G1 Odluka o odabiru

E-JN-4-2022 G2 Odluka o odabiru  E-JN-14-2022 Kava, čaj i srodni proizvodi

Objavljeno: 15.11.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 24.11.2022

Predmet nabave: Kava, čaj i srodni proizvodi

Evidencijski broj nabave: E-JN-14-2022

Rok za dostavu ponude: 23.11.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 180.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-14-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-14-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-14-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-14-2022 Odluka o odabiru