E-JN-1-2022 Uredski materijal

Objavljeno: 04.02.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 16.02.2022

Predmet nabave: Uredski materijal

Evidencijski broj nabave: E-JN-1-2022

Rok za dostavu ponude: 15.02.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 35.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-1-2022 Poziv na dostavu ponude

E-JN-1-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-1-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-1-2022 Odluka o odabiru  E-JN-47-2021 Gospodarsko vozilo

Objavljeno: 23.12.2021

Datum donosenja odluke o odabiru: 30.12.2021

Predmet nabave: Gospodarsko vozilo

Evidencijski broj nabave: E-JN-47-2021

Rok za dostavu ponude: 30.12.2021. do 11:00

Procijenjena vrijednost nabave: 190.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-47-2021 Poziv na dostavu ponude

E-JN-47-2021 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-47-2021 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-47-2021 Odluka o odabiru   E-JN-27-2021 Jaja

Objavljeno: 14.12.2021

Datum donosenja odluke o odabiru: 23.12.2021

Predmet nabave: Jaja

Evidencijski broj nabave: E-JN-27-2021

Rok za dostavu ponude: 21.12.2021. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 34.500,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-27-2021 Poziv na dostavu ponude

E-JN-27-2021 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-27-2021 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-27-2021 Odluka o odabiru  E-MV-3-2021 Alkoholna i bezalkoholna pića

Objavljeno: 11.11.2021

Datum donosenja odluke o odabiru: 01.02.2022

Predmet nabave: Alkoholna i bezalkoholna pića

Evidencijski broj nabave: E-MV-3-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 790.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0041069

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.  E-JN-26-2021 Kava, čaj i srodni proizvodi

Objavljeno: 11.10.2021

Datum donosenja odluke o odabiru: 22.10.2021

Predmet nabave: Kava, čaj i srodni proizvodi

Evidencijski broj nabave: E-JN-26-2021

Rok za dostavu ponude: 19.10.2021. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 180.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-26-2021 Poziv na dostavu ponude

E-JN-26-2021 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-26-2021 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-26-2021 Odluka o odabiru  E-MV-11-2021 Mlijeko i mliječni proizvodi

Objavljeno: 07.10.2021

Predmet nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi

Evidencijski broj nabave: E-MV-11-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 4336.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0036052

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.  E-JN-22-2021 Radovi na tekućem i investicijskom održavanju

Objavljeno: 13.09.2021

Datum donosenja odluke o odabiru: 22.09.2021

Predmet nabave: Mesne prerađevine

Evidencijski broj nabave: E-JN-22-2021

Rok za dostavu ponude: 21.09.2021. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 350.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

 

E-JN-22-2021 Poziv na dostavu ponude

E-JN-22-2021 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-22-2021 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-22-2021 Odluka o odabiru  E-JN-44-2021 Mesne prerađevine

Objavljeno: 30.06.2021

Datum donosenja odluke o odabiru: 21.07.2021

Predmet nabave: Mesne prerađevine

Evidencijski broj nabave: E-JN-44-2021

Rok za dostavu ponude: 12.07.2021. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 167.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

 

Poziv na dostavu ponude

E-JN-44-2021 Poziv na dostavu ponude - izmjena 05.07.2021.

E-JN-44-2021 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-44-2021 G1 Troškovnik - kobasice (Prilog 2.) - izmjena 05.07.2021.

E-JN-44-2021 G2 Troškovnik - sušeno, soljeno, dimljeno ili začinjeno meso (Prilog 3.) - izmjena 05.07.2021.

E-JN-44-2021 G3 Troškovnik - salame i šunke (Prilog 4.) - izmjena 05.07.2021.

E-JN-44-2021 G4 Troškovnik - paštete (Prilog 5.)

E-JN-44-2021 G5 Troškovnik - svinjski proizvodi (Prilog 6.)

 

Odluka o odabiru - grupe 1, 2, 3, 4 i 5

E-JN-44-2021 G1 Odluka o odabiru

E-JN-44-2021 G2 Odluka o odabiru

E-JN-44-2021 G3 Odluka o odabiru

E-JN-44-2021 G4 Odluka o odabiru

E-JN-44-2021 G5 Odluka o odabiru  E-VV-1-2020 Meso i mesni proizvodi - ponovljeni postupak

Objavljeno: 29.06.2021

Predmet nabave: Meso i mesni proizvodi - ponovljeni postupak

Evidencijski broj nabave: E-VV-1-2020

Procijenjena vrijednost nabave: 342.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0024082

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.