Usluge čuvanja (zaštite) osoba i imovine

Objavljeno: 18.04.2023

Datum donosenja odluke o odabiru: 05.02.2023

Predmet nabave: Usluge čuvanja (zaštite) osoba i imovine

Evidencijski broj nabave: E-JN-31-2023

Rok za dostavu ponude: 26.04.2023. do 13:00

Procijenjena vrijednost nabave: 25.000,00 Eura bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava sukladno čl. 11. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave


E-JN-31-2023 - Poziv na dostavu ponuda

E-JN-31-2023 - Ponudbeni list (Prilog 1)

E-JN-31-2023 - Izjava o nekažnjavanju (Prilog 2)

E-JN-31-2023 - Troškovinik (Prilog 3)

E-JN-31-2023 - Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

E-JN-31-2023 - Odluka o odabiru  E-MV-1-2023 Meso i mesni proizvodi

Objavljeno: 21.12.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 13.01.2023

Predmet nabave: Meso i mesni proizvodi

Evidencijski broj nabave: E-MV-1-2023 

Rok za dostavu ponude: 10.01.2023. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 746.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S0F2-0050479

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.  E-MV-8-2022 Ribe, rakovi i plodovi mora i drugih voda

Objavljeno: 16.12.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 18.01.2023

Predmet nabave: Ribe, rakovi i plodovi mora i srodnih voda

Evidencijski broj nabave: E-MV-8-2022 

Rok za dostavu ponude: 13.01.2023. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 772.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S0F2-0049868

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.  E-MV-9-2022 Svježe voće i povrće, začinsko bilje

Objavljeno: 12.12.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 04.01.2023

Predmet nabave: Svježe voće i povrće, začinsko bilje

Evidencijski broj nabave: E-MV-9-2022 

Rok za dostavu ponude: 30.12.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 545.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S0F2-0049078

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.  E-JN-13-2023 Jaja - ponovljeni

Objavljeno: 08.12.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 15.12.2022

Predmet nabave: Jaja - ponovljeni

Evidencijski broj nabave: E-JN-13-2023

Rok za dostavu ponude: 12.12.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 165.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-13-2023 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-13-2023 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-13-2023 G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-13-2023 Odluka o odabiru  E-JN-13-2023 Jaja

Objavljeno: 29.11.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 08.12.2022

Predmet nabave: Jaja

Evidencijski broj nabave: E-JN-13-2023

Rok za dostavu ponude: 05.12.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 165.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-13-2023 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-13-2023 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-13-2023 G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-13-2023 G2 Troškovnik (Prilog 3.)

E-JN-13-2023 G1 Odluka o poništenju

E-JN-13-2023 G2 Odluka o poništenju  E-JN-4-2022 Mesne prerađevine - ponovljeni (2)

Objavljeno: 15.11.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 21.11.2022

Predmet nabave: Mesne prerađevine (2)

Evidencijski broj nabave: E-JN-4-2022

Rok za dostavu ponude: 20.11.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 22.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-4-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-4-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-4-2022 G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-4-2022 G2 Troškovnik (Prilog 3.)

E-JN-4-2022 G1 Odluka o odabiru

E-JN-4-2022 G2 Odluka o odabiru  E-JN-14-2022 Kava, čaj i srodni proizvodi

Objavljeno: 15.11.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 24.11.2022

Predmet nabave: Kava, čaj i srodni proizvodi

Evidencijski broj nabave: E-JN-14-2022

Rok za dostavu ponude: 23.11.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 180.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-14-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-14-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-14-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-14-2022 Odluka o odabiru  E-JN-7-2022 Prerađeno voće, povrće i orašasti plodovi - ponovljeni

Objavljeno: 11.11.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 21.11.2022

Predmet nabave: Prerađeno voće, povrće i orašasti plodovi

Evidencijski broj nabave: E-JN-7-2022

Rok za dostavu ponude: 17.11.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 9.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-7-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-7-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-7-2022 G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-7-2022 G1 Odluka o odabiru  E-JN-4-2022 Mesne prerađevine - ponovljeni

Objavljeno: 08.11.2022

Datum donosenja odluke o odabiru: 14.11.2022

Predmet nabave: Mesne prerađevine

Evidencijski broj nabave: E-JN-4-2022

Rok za dostavu ponude: 14.11.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 80.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-4-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-4-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-4-2022 G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-4-2022 G2 Troškovnik (Prilog 3.)

E-JN-4-2022 G3 Troškovnik (Prilog 4.)

E-JN-4-2022 G4 Troškovnik (Prilog 5.)

E-JN-4-2022 G1 Odluka o odabiru

E-JN-4-2022 G2 Odluka o odabiru

E-JN-4-2022 G3 Odluka o poništenju

E-JN-4-2022 G4 Odluka o poništenju