CIJENA SMJEŠTAJA


Mjesečna uplatna cijena smještaja studenata koji su ostvarili pravo na smještaj temeljem provedenog natječaja u Studentskom domu u Dubrovniku u dvokrevetnoj sobi iznosi 850,00 kuna po ležaju.

Cijene smještaja za studente koji su ostvarili pravo na smještaj putem natječaja: OVDJE

Cijene smještaja za studente koji nisu ostvarili pravo na smještaj putem natječaja ili nisu sudjelovali na natječaju: OVDJE.