PODACI O NARUČITELJU:
Naručitelj: Sveučilište u Dubrovniku – Studentski centar Dubrovnik
Sjedište: Kralja Tomislava 7, 20000 Dubrovnik
OIB: 66467746606
PDV ID broj: HR66467746606
Telefon: +385 20437680
URL: www.scdu.hr


USTROJBENA JEDINICA ZADUŽENA ZA KONTAKT:
Naziv: Ured ravnatelja
Adresa: Marka Marojice 2b, 20000 Dubrovnik
Telefon: +385 995280645
e-mail: nabava@scdu.hr