E-MV-1-2023 Meso i mesni proizvodi

Objavljeno: 2022-12-21

Datum donosenja odluke o odabiru: 13.01.2023

Predmet nabave: Meso i mesni proizvodi

Evidencijski broj nabave: E-MV-1-2023 

Rok za dostavu ponude: 10.01.2023. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 746.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S0F2-0050479

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Povratak na listu javnih nabava