E-MV-8-2022 Ribe, rakovi i plodovi mora i drugih voda

Objavljeno: 2022-12-16

Datum donosenja odluke o odabiru: 18.01.2023

Predmet nabave: Ribe, rakovi i plodovi mora i srodnih voda

Evidencijski broj nabave: E-MV-8-2022 

Rok za dostavu ponude: 13.01.2023. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 772.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S0F2-0049868

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Povratak na listu javnih nabava