E-JN-13-2023 Jaja - ponovljeni

Objavljeno: 2022-12-08

Datum donosenja odluke o odabiru: 15.12.2022

Predmet nabave: Jaja - ponovljeni

Evidencijski broj nabave: E-JN-13-2023

Rok za dostavu ponude: 12.12.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 165.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-13-2023 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-13-2023 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-13-2023 G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-13-2023 Odluka o odabiru

Povratak na listu javnih nabava