E-MV-5-2022 Ugostiteljske potrepštine za jednokratnu uporabu

Objavljeno: 2022-11-04

Datum donosenja odluke o odabiru: 25.11.2022

Predmet nabave: Ugostiteljske potrepštine za jednokratnu uporabu

Evidencijski broj nabave: E-MV-5-2022 

Rok za dostavu ponude: 24.11.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 350.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Povratak na listu javnih nabava