E-JN-7-2022 Prerađeno voće, povrće i orašasti plodovi - ponovljeni

Objavljeno: 2022-11-11

Datum donosenja odluke o odabiru: 21.11.2022

Predmet nabave: Prerađeno voće, povrće i orašasti plodovi

Evidencijski broj nabave: E-JN-7-2022

Rok za dostavu ponude: 17.11.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 9.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-7-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-7-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-7-2022 G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-7-2022 G1 Odluka o odabiru

Povratak na listu javnih nabava