E-JN-15-2022 Začini i začinska ulja

Objavljeno: 2022-08-02

Datum donosenja odluke o odabiru: 23.08.2022

Predmet nabave: Začini i začinska ulja

Evidencijski broj nabave: E-JN-15-2022

Rok za dostavu ponude: 23.08.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 83.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-15-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-15-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-15-2022 G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-15-2022 G2 Troškovnik (Prilog 3.)

E-JN-15-2022 G3 Troškovnik (Prilog 4.)

E-JN-15-2022 G4 Troškovnik (Prilog 5.)

E-JN-15-2022 G1 Odluka o poništenju

E-JN-15-2022 G2 Odluka o poništenju

E-JN-15-2022 G3 Odluka o poništenju

E-JN-15-2022 G4 Odluka o poništenju

Povratak na listu javnih nabava