E-JN-16-2022 Mješavine za juhu

Objavljeno: 2022-07-27

Datum donosenja odluke o odabiru: 03.08.2022

Predmet nabave: Mješavine za juhu

Evidencijski broj nabave: E-JN-16-2022

Rok za dostavu ponude: 03.08.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 35.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-16-2022 Poziv na dostavu ponuda 

E-JN-16-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-16-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-16-2022 Odluka o odabiru

Povratak na listu javnih nabava