E-JN-10-2022 (2) Životinjsko i biljno ulje i masti - ponovljeni

Objavljeno: 2022-06-23

Datum donosenja odluke o odabiru: 30.06.2022

Predmet nabave: Životinjska i biljna ulja i masti

Evidencijski broj nabave: E-JN-10-2022 (2)

Rok za dostavu ponude: 30.06.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 7.500,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-10-2022 (2) Poziv na dostavu ponuda

E-JN-10-2022 (2) Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-10-2022 (2) G1 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-10-2022 (2) G2 Troškovnik (Prilog 3.)

E-JN-10-2022 (2) Odluka o poništenju

Povratak na listu javnih nabava