E-VV-1-2022 Opskrba električnom energijom

Objavljeno: 2022-06-10

Datum donosenja odluke o odabiru: 17.09.2022

 

Dana 10. lipnja 2022. Studentski centar Dubrovnik je, prije pokretanja otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti Opskba električnom energijom, stavio na prethodno savjetovanje, sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, nacrt cjelokupne Dokumentacije o nabavi.

 

Cjelokupna dokumentacija dostupna je na stranici https://eojn.nn.hr

Povratak na listu javnih nabava