E-MV-3-2021 (2) Alkoholna i bezalkoholna pića - ponovljeni

Objavljeno: 2022-06-07

Datum donosenja odluke o odabiru: 15.06.2022

Predmet nabave: Alkoholna i bezalkoholna pića - ponovljeni

Evidencijski broj nabave: E-MV-3-2021 (2)

Rok za dostavu ponude: 15.06.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 85.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-MV-3-2021 (2) Poziv na dostavu ponuda 

E-MV-3-2021 (2) Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-MV-3-2021 (2) Troškovnik (Prilog 2.)

E-MV-3-2021 (2) Odluka o odabiru

Povratak na listu javnih nabava