E-MV-11-2021 (4) Mlijeko i mliječni proizvodi ponovljeni

Objavljeno: 2022-06-06

Datum donosenja odluke o odabiru: 28.06.2022

Predmet nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi ponovljeni

Evidencijski broj nabave: E-MV-11-2021 (4)

Rok za dostavu ponude: 27.06.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 265.300,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0022864

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Povratak na listu javnih nabava