E-JN-92022 Tjestenina

Objavljeno: 2022-04-19

Datum donosenja odluke o odabiru: 02.05.2022

Predmet nabave: Tjestenina

Evidencijski broj nabave: E-JN-9-2022

Rok za dostavu ponude: 02.05.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 55.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-9-2022 Poziv na dostavu ponuda

E-JN-9-2022 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-9-2022 Troškovnik G1 (Prilog 2.)

E-JN-9-2022 Troškovnik G2 (Prilog 3.)

E-JN-9-2022 Troškovnik G3 (Prilog 4.)

E-JN-9-2022 Troškovnik G4 (Prilog 5.)

Odluka o poništenju postupka

Povratak na listu javnih nabava