E-MV-3-2021 Alkoholna i bezalkoholna pića - ponovljeni

Objavljeno: 2022-04-08

Predmet nabave: Alkoholna i bezalkoholna pića

Evidencijski broj nabave: E-MV-3-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 209.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0014492

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Povratak na listu javnih nabava