E-JN-13-2022 Jaja

Objavljeno: 2022-03-31

Datum donošenja odluke o poništenju postupka: 12.04.2022.

Predmet nabave: Jaja

Evidencijski broj nabave: E-JN-13-2022

Rok za dostavu ponude: 12.04.2022. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 50.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

Poziv na dostavu ponuda

Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-13-2022 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-13-2022 Odluka o poništenju

Povratak na listu javnih nabava