E-MV-11-2021 Mlijeko i mliječni proizvodi - ponovljeni postupak (3)

Objavljeno: 2022-04-01

Predmet nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi - ponovljeni postupak (3)

Evidencijski broj nabave: E-MV-11-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 270.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0012978

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Povratak na listu javnih nabava