E-MV-11-2021 Mlijeko i mliječni proizvodi - ponovljeni postupak (2)

Objavljeno: 2022-03-09

Datum donošenja odluke o poništenju: 29.03.2022.

Predmet nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi - ponovljeni postupak (2)

Evidencijski broj nabave: E-MV-11-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 270.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2022/S 0F2-0009292

Detalje o objavi možete pronaći ovdje.

Povratak na listu javnih nabava