E-MV-3-2021 Alkoholna i bezalkoholna pića

Objavljeno: 2021-11-11

Datum donosenja odluke o odabiru: 01.02.2022

Predmet nabave: Alkoholna i bezalkoholna pića

Evidencijski broj nabave: E-MV-3-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 790.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0041069

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Povratak na listu javnih nabava