E-MV-11-2021 Mlijeko i mliječni proizvodi

Objavljeno: 2021-10-07

Predmet nabave: Mlijeko i mliječni proizvodi

Evidencijski broj nabave: E-MV-11-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 4336.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0036052

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Povratak na listu javnih nabava