E-JN-22-2021 Radovi na tekućem i investicijskom održavanju

Objavljeno: 2021-09-13

Datum donosenja odluke o odabiru: 22.09.2021

Predmet nabave: Mesne prerađevine

Evidencijski broj nabave: E-JN-22-2021

Rok za dostavu ponude: 21.09.2021. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 350.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

 

E-JN-22-2021 Poziv na dostavu ponude

E-JN-22-2021 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-22-2021 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-22-2021 Odluka o odabiru

Povratak na listu javnih nabava