E-VV-1-2020 Meso i mesni proizvodi - ponovljeni postupak

Objavljeno: 2021-06-29

Predmet nabave: Meso i mesni proizvodi - ponovljeni postupak

Evidencijski broj nabave: E-VV-1-2020

Procijenjena vrijednost nabave: 342.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0024082

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Povratak na listu javnih nabava