E-JN-42-2021 Krumpir i proizvodi od krumpira

Objavljeno: 2021-06-24

Datum donosenja odluke o odabiru: 13.07.2021

Predmet nabave: Krumpir i proizvodi od krumpira

Evidencijski broj nabave: E-JN-42-2021

Rok za dostavu ponude: 01.07.2021. do 11:00

Procijenjena vrijednost nabave: 162.400,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-42-2021 Poziv na dostavu ponude

E-JN-42-2021 Ponudbeni list ( Prilog 1.)

E-JN-42-2021 G1 Troškovnik - svježi krumpir ( Prilog 2.)

E-JN-42-2021 G2 Troškovnik - smrznuti krumpir ( Prilog 3.)

E-JN-42-2021 G3 Troškovnik - krumpirovi njoki ( Prilog 4.)

E-JN-42-2021 G4 Troškovnik - instant pire od krumpira ( Prilog 5.)

 

E-JN-42-2021 G1 Odluka o odabiru

E-JN-42-2021 G2 Odluka o odabiru

E-JN-43-2021 G3 Odluka o odabiru

E-JN-43-2021 G4 Odluka o odabiru

Povratak na listu javnih nabava