E-JN-30-2021 Med, marmelade i namazi od orašastih plodova

Objavljeno: 2021-03-24

Predmet nabave: Med, marmelade i namazi od orašastih plodova

Evidencijski broj nabave: E-JN-30-2021

Rok za dostavu ponude: 31.03.2021. do 13:00

Procijenjena vrijednost nabave: 28.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-30-2021 Ponudbeni list ( Prilog 1.)

E-JN-30-2021 Poziv na dostavu ponude

E-JN-30-2021 Troškovnik ( Prilog 2. )

Povratak na listu javnih nabava