E-MV-12-2021 Opskrba električnom energijom

Objavljeno: 2020-03-22

Datum donosenja odluke o odabiru: 23.06.2021

Predmet nabave:  Opskrba električnom energijom

Evidencijski broj nabave: E-MV-21-2021

Procijenjena vrijednost nabave: 1.200.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0011246

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Povratak na listu javnih nabava