E-JN-16-2021 Strojarski instalaterski radovi za potrebe samoposlužnih praonica

Objavljeno: 2021-03-17

Datum donosenja odluke o odabiru: 02.04.2021

Predmet nabave: Strojarski instalaterski radovi za potrebe samoposlužnih praonica

Evidencijski broj nabave: E-JN-16-2021

Rok za dostavu ponude: 31.03.2021. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 150.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-16-2021 Poziv na dostavu ponude

E-JN-16-2021 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-16-2021 Troškovnik (Prilog 2.)

E-JN-16-2021 Odluka o odabiru

Povratak na listu javnih nabava