E-JN-23-2021 Usluge pranja i glačanja

Objavljeno: 2021-03-17

Predmet nabave: Usluge pranja i glačanja

Evidencijski broj nabave: E-JN-23-2021

Rok za dostavu ponude: 25.03.2021. do 10:00

Procijenjena vrijednost nabave: 120.000,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Jednostavna nabava

E-JN-23-2021 Poziv na dostavu ponude

E-JN-23-2021 Ponudbeni list (Prilog 1.)

E-JN-23-2021 Troškovnik (Prilog 2.)

Povratak na listu javnih nabava