E-MV-5-2020 Mlijeko i mliječni proizvodi - ponovljeni postupak

Objavljeno: 2021-02-19

Predmet nabave:  Mlijeko i mliječni proizvodi

Evidencijski broj nabave: E-MV-5-2020

Procijenjena vrijednost nabave: 1.204.300,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2021/S 0F2-0007127

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Povratak na listu javnih nabava