E-MV-3-2020 Ugostiteljske potrepštine za jednokratnu uporabu

Objavljeno: 2020-10-01

Predmet nabave:  Ugostiteljske potrepštine za jednokratnu uporabu

Evidencijski broj nabave: E-MV-3-2020

Procijenjena vrijednost nabave: 472.200,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u EOJN RH: 2020/S 0F2-0034882

Povratak na listu javnih nabava