E-VV-1-2020 Meso i mesni proizvodi

Objavljeno: 2020-09-19

Predmet nabave:  Meso i mesni proizvodi

Evidencijski broj nabave: E-VV-1-2020

Procijenjena vrijednost nabave: 3.362.900,00 HRK bez PDV-a

Vrsta postupka: Otvoreni postupak

Broj objave u SLEU / EOJN RH: 2020/S 0F2-0033779

Detalje o objavi možete vidjeti ovdje.

Povratak na listu javnih nabava